GDZIE STUDIOWAĆ?

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

Wydziały: Wydział Malarstwa, Wydział Grafiki, Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Rzeźby, Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce.

Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, zapomogi.

Gdańska ASP umożliwia skorzystanie z szerokiej oferty stypendialnej, w tym także z wyjazdów zagranicznych w ramach programu LLP/Erasmus. Studenci naszej uczelni mogą obecnie odbyć semestr studiów w jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich w takich krajach, jak Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, lub wyjechać na praktykę związaną z kierunkiem studiów. Umiędzynarodowienie stanowi jeden z najważniejszych punktów naszej strategii rozwoju, wynikiem czego jest między innymi systematyczne, coroczne zwiększanie mobilności studentów.  Uczelnia oferuje ponadto udział w plenerach, warsztatach, wystawach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Informacje o rekrutacji na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.