GDZIE STUDIOWAĆ?

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,  proponuje studia na  dziewięciu wydziałach: Malarstwo, Rzeźba, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Sztuka Mediów, Scenografia, Zarządzanie Kulturą Wizualną.  

Jednostki pozawydziałowe: Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji  Dzieł Sztuki, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Studium Pedagogiczne, Studium języków obcych.

Przyznawanie stypendium naukowego oraz stypendium socjalnego, wyżywieniowego, mieszkaniowego oraz stypendium specjalnego w ASP w Warszawie dokonywane jest na podstawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Akademia oferuje studentom wymiany zagraniczne Erasmus i Leonardo da Vinci.

Informacje o rekrutacji na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.