WARSZTATY ILUSTRACJI
CYFROWEJ

CENA I TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia ilustracji cyfrowej 4 godziny w tygodniu - 160 zł/miesiąc

Zajęcia odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00