PRACOWNIA WEEKENDOWA

WEEKENDOWE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą hobbystycznie zajmować się pracą plastyczną na weekendowe zajęcia z rysunku i malarstwa.
Odbywają się one w soboty lub / i w niedziele w godzinach od 14.30 do 18.30
Można uczestniczyć w zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu.
Cena zajęć: 160 zł / miesiąc