WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
DLA DZIECI

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI

Na zajęciach tych poprzez tematy zadań oraz warsztat plastyczny, staramy się zapoznawać i oswajać dzieci z tematyką architektoniczną.Podczas zajęć będziemy starali się aby dzieci w przystępny sposób zapoznawały się z pojęciami i zjawiskami architektonicznymi, takimi jak: miasto, dom, przestrzeń miejska, perspektywa, światłocień, konstrukcja, bryła, forma, projektowanie, style, architektura historyczna i nowoczesna, wnętrze, estetyka.
Mamy nadzieję że, zajęcia te będą dla dzieci świetną zabawą, powstaną wspaniałe prace które dadzą im satysfakcję a jednocześnie 
wpłyną na wiedzę i świadomość, być może w przyszłości pomogą w ewentualnym wyborze kierunku studiów