WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN PRACOWNI

1.     Płatności za zajęcia prosimy dokonywać "z góry" czyli na początku nowego miesiąca zajęć, przed pierwszymi zajęciami

2.      
 Płatności należy przelewem na konto pracowni:
PKO BP I O/Gliwice 
90 1020 2401 0000 0802 0182 5835
Prosimy o dokładne opisywanie przelewów:
Imię i Nazwisko uczestnika,
miesiąc za który dokonywana jest wpłata
oraz rodzaj zajęć


3.      Nie rozliczamy się za pojedyncze zajęcia, w przypadku nieobecności zajęcia można odrobić w uzgodnionym terminie w ciągu następnego miesiąca


4.    Nieodrobione zajęcia przepadają

5.      W miesiącu przewidziane są zawsze 4 zajęcia, jeżeli w danym miesiącu wypada 5 zajęć, opłata nie ulega zmianie 

6.      Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w bieżącym miesiącu, najlepiej drogą mailową uffo.info@poczta.fm

7.      Rezygnacja z zajęć może nastąpić w dowolnym czasie w ciągu roku szkolnego, z końcem danego miesiąca – czyli np. chęć zrezygnowania z zajęć od maja prosimy zgłaszać do końca kwietnia: na zajęciach, mailowo: uffo.info@poczta.fm

8. Prace powstałe na zajęciach przechodzą na własność uczestników. Jednocześnie uczestnicy/ opiekunowie prawni wyrażają zgodę na reprodukowanie prac oraz używanie tych reprodukcji w materiałach promocyjnych pracowni Uffo zarówno w wersji drukowanej, jak i on line na stronie www pracowni oraz w mediach społecznościowych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

warsztaty plastyczne dla dzieci Zabrze warsztaty plastyczne dla dzieci Gliwice warsztaty architektoniczne dla dzieci Rybnik zajęcia pozaszkolne Gliwice zajęcia plastyczne dla dzieci Zabrze kursy artystyczne Rybnik warsztaty architektoniczne dla dzieci Gliwice warsztaty plastyczne dla dzieci Katowice plastyka dla dzieci Zabrze zajęcia pozaszkolne Zabrze zajęcia plastyczne dla dzieci Katowice warsztaty architektoniczne dla dzieci Zabrze warsztaty plastyczne dla dzieci Rybnik zajęcia pozaszkolne Katowice zajęcia plastyczne dla dzieci Gliwice kursy artystyczne Gliwice zajęcia plastyczne dla dzieci Rybnik kursy artystyczne Katowice plastyka dla dzieci Katowice zajęcia plastyczne dla dzieci Rybnik warsztaty architektoniczne dla dzieci Katowice plastyka dla dzieci Gliwice plastyka dla dzieci Rybnik
© 2021 - PRACOWNIA UFFO - KURS RYSUNKU

PRACOWNIA GLIWICE 
ul. Zwycięstwa 36 /1 I piętro

PRACOWNIA KATOWICE 
ul. Dworcowa 13 / 4 III piętro

tel. 603 669 401